URBAN SK, s.r.o.

NAŠA FILOZOFIA

Hlavnou myšlienkou našej činnosti je podnikanie smerujúce k vytváraniu hodnôt pre klientov, spoločnosť a ekonomiku. Toto naše základné poslanie určuje smer všetkých našich obchodných aktivít.

Základom filozofie spoločnosti je počúvať priania našich zákazníkov. Naša vízia je založená na vysokej kvalite tovaru, nízkych cenách výrobkov a na neustálom zlepšovaní poskytovaných služieb. Skladba a usporiadanie sortimentu vychádza z prianí našich zákazníkov.Táto snaha poskytovať klientom tie najvyššie hodnoty nám pomáha získavať ich dlhodobú lojalitu.